Manager Bedrijfsbureau en Financiën

Over de Voedselbank

De Voedselbank Amsterdam (VBA) voorziet wekelijks 1200 huishoudens van voedselpakketten. Op 14 uit5giftepunten in Amsterdam kunnen de klanten van de VBA wekelijks hun pakketten ophalen. Meer dan 400 enthousiaste vrijwilligers zetten zich in voor mensen die zelf geen geld hebben om eten te kopen.

De loods van de VBA in de Houthavens is ook het Regionale Distributiecentrum van Noord-Holland. Dat betekent dat zij verantwoordelijk is voor het ontvangen en verdelen van het voedsel bedoeld voor de ca. 67 uitgiftepunten van Naarden/Bussum tot Texel.

De VBA streeft ernaar wekelijks gezond en gevarieerd eten te geven aan mensen die het niet hebben. Daarmee wordt armoede tegengegaan, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. De VBA dient zo als schakel tussen overschotten enerzijds en armoede anderzijds. Per week worden vanuit de loods 4500 voedselpakkettn gedistribueerd.

De afgelopen jaren is gewerkt aan professionalisering van de vrijwilligersorganisatie n lag de nadruk op voedselwerving en voedselveiligheid.

De speerpunten voor de komende jaren zijn fondsenwerving en werving van vrijwilligers om de organisatie optimaal te laten functioneren.

De organisatie

De VBA is aangesloten bij de Vereniging Voedselbank Nederland en bij de Stichting Voedselbanken Regio Noord-Holland.

Een enthousiast (onbezoldigd) managementteam van 6 personen zorgt voor de dagelijkse gang van zaken. Zij rapporteren aan een (onbezoldigd) meewerkend bestuur dat bestaat uit 5 personen.

Belangrijke partners zijn de gemeente Amsterdam en andere maatschappelijke organisaties. Voor meer informatie over de VBA verwijzen wij u graag naar:

www.amsterdam.voedselbank.org

De functie

  • Lid van het managementteam

  • Rol van manager Bedrijfsbureau & Financiën

Werkgebieden

  1. Financiën

  2. Inkoop

  3. Huisvesting

  4. ICT

  5. AO/IT

(vraag voor andere uitwerking van de werkgebieden het complete profiel via:

 welkom@van-haastert.nl)

De VBA is een bijzondere organisatie met een belangrijk maatschappelijk doel. Voor diegenen die bijvoorbeeld gepensioneerd zijn of het momenteel moeilijk hebben met het vinden van een vaste werkkring, is de VBA een aantrekkelijke werkorganisatie. Schroom deus niet om te reageren!

Uw reactie

Hein van Haastert begeleidt de VBA bij deze procedure.

Mail uw motivatie met CV voor 21 oktober aanstaande naar welkom@van-haastert.nl

Voor meer informatie kunt u met hem bellen op 06 – 20 43 18 01