Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam bestaat uit:

Albert Oomen – voorzitter
Richard de Boer – penningmeester
Will van Schendel – maatschappelijke netwerken
Remco van Haastrecht – logistiek en distributie
• François Claessens – secretaris
 Hanneke van Bezooijen – ontwikkeling voedselmarkten

Het bestuur is onbezoldigd.