Wanneer kan ik klant worden?

Wekelijks stelt de Voedselbank kosteloos voedselpakketten beschikbaar aan klanten die voor korte of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. U komt in aanmerking voor een voedselpakket als het inkomen dat u overhoudt na aftrek van vaste lasten onder het ‘normbedrag’ komt.

Het normbedrag per maand bestaat uit:

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Naast het basis bedrag bestaat het normbedrag uit € 80,- per persoon in het huishouden.

In onderstaande tabel staan de normbedragen uitgewerkt:

Kinderen Alleenstaanden Echtpaar*
0 € 200 € 280
1 € 280 € 360
2 € 360 € 440
3 € 440 € 520
4 € 520 € 600
5 € 600 € 680
*naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen

Het normbedrag is het bedrag dat een huishouden overhoudt om van te leven na aftrek van vaste lasten, waarbij een maximum geldt voor een aantal van de vaste lasten, zoals bijvoorbeeld voor telefonie, internet, tv en energiekosten.

In dit document leest u de criteria en de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2017 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag.