Wilt u voedsel doneren?

Het draait bij de Voedselbank om etenswaren. Zonder uw donaties kunnen we geen voedselhulp bieden aan mensen in armoede. Wij zijn gecertificeerd door de Nederlandse Voedsel Autoriteiten en zorgen daardoor voor voedselveiligheid voor onze klanten en u als donateur.

Wilt u een inzamelingsactie houden voor de Voedselbank?

Veel bedrijven, scholen en instellingen helpen ons met inzamelingsacties. Hiervoor hebben wij de ‘vul mij dozen’ ontwikkeld. Ze zijn hanteerbaar en er staat op wat we nodig hebben. Samen met bijbehorende posters en flyers organiseert u zo zelfstandig uw inzamelingsactie. Voor vragen, neem contact op met Debbie Reijgwart.

Heeft u een donatie klaarstaan?

Heeft u een donatie klaarstaan en wilt u die langs komen brengen, dat kan maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00. Wij ontvangen deze graag met de juiste etiketten, in consumenteneenheden en een goede houdbaarheidsdatum. Voor vragen, neem contact op met de afdeling Voedselwerving en Voedselverdeling van het distributiecentrum.

Garanties aan leveranciers

Aan de leveranciers van voedsel garandeert Stichting Voedselbank Amsterdam:

  • Dat Stichting Voedselbank Amsterdam levensmiddelen deugdelijk opslaat.

  • Dat ontvangen levensmiddelen niet met een commercieel oogmerk gebruikt worden en slechts gratis geleverd worden aan derden, die aan de door de stichting opgestelde criteria voldoen.

  • Dat de Voedselbank zich onthoudt van elk gebruik van de levensmiddelen dat niet strookt met de doelstelling van de stichting (bijvoorbeeld levering aan niet-begunstigden).

  • Dat de Voedselbank zich onthoudt van elke handeling die de goede naam en faam van leveranciers al dan rechtstreeks zou kunnen schaden.

  • Dat de Voedselbank zich inzet te vermijden dat de ontvangen levensmiddelen (wederom) in het commerciële circuit terechtkomen.