Voedselbank Amsterdam respecteert de privacy van de door aanvragers, donateurs en anderen verstrekte gegevens.

Wij stellen geen gegevens ter beschikking of inzage aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in  overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen waartoe zij zijn verkregen.

Website

Wij treffen technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens die via deze website zijn verkregen te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij slaan geen IP adressen op en gebruiken geen cookies.

Beleid

Wij sluiten ons aan bij het privacy beleid van Voedselbanken Nederland en/of de Nederlandse wet.