Wilt u geld doneren?

Financiële donaties zijn voor de Voedselbank net zo noodzakelijk als voedseldonaties. Dankzij financiële bijdragen kunnen wij bijvoorbeeld vaste lasten, zoals huur, benzine, verzekeringen betalen. Maar ook investeringen doen in transportmiddelen, koelboxen en kratjes om het eten veilig bij onze klanten te krijgen.

Doneer nu

Een speltbroodje? Voor veel Amsterdammers een luxe, die ze zich niet kunnen veroorloven. Voedselbank Amsterdam zorgt er voor dat een groot deel van deze mensen wekelijks een voedselpakket krijgt. En daar hebben we uw financiële hulp hard bij nodig. Doneer nu en maak het verschil !

Hoe kunt u nog meer helpen?

De Voedselbank kan gedurende het hele jaar financiële hulp gebruiken.

Heeft u suggesties voor een leuke actie, viert uw bedrijf of één van de medewerkers dit jaar een jubileum of gaat u bijvoorbeeld de marathon lopen en laat u zich sponsoren?

Wij waarderen het enorm als u (een deel van de) opbrengsten aan de Voedselbank wilt doneren. Dat kan op rekeningnummer: NL49INGB0004237650  ten name van Voedselbank Amsterdam.

Wilt u liever persoonlijk contact over een financiële donatie of een legaat? Neem dan contact op met Bienja Jense.

Schenken met belastingvoordeel

Voedselbank Amsterdam is een ANBI aangemerkte stichting. Door deze ANBI-status kunnen onze donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. En voor de Voedselbank zelf betekent het dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting hoeven te betalen, waardoor uw bijdrage voor 100% bij ons terecht komt.

We hebben uw hulp nodig om samen Amsterdammers in armoede aan eten te helpen.

Wij zijn de volgende donateurs zeer erkentelijk voor hun genereuze bijdrage aan de Voedselbank Amsterdam