Wilt u geld doneren?

Financiële donaties zijn voor de Voedselbank net zo noodzakelijk als voedseldonaties. Dankzij financiële bijdragen kunnen wij bijvoorbeeld vaste lasten, zoals huur, benzine, verzekeringen betalen. Maar ook investeringen doen in transportmiddelen, koelboxen en kratjes om het eten veilig bij onze klanten te krijgen.

Alle financiële donaties, klein en groot, zijn bij de Voedselbank van harte welkom.

Doneer

Hoe kunt u nog meer helpen?

De Voedselbank kan gedurende het hele jaar financiële hulp gebruiken. Heeft u suggesties voor een leuke actie, viert uw bedrijf of één van de medewerkers dit jaar een jubileum of gaat u bijvoorbeeld de marathon lopen en laat u zich sponsoren? Wij waarderen het enorm als u (een deel van de) opbrengsten aan de Voedselbank wilt doneren. Dat kan op rekeningnummer: NL49INGB0004237650  ten name van Voedselbank Amsterdam. Wilt u liever persoonlijk contact over een financiële donatie of een legaat? Neem dan contact op met Bienja Jense.

Schenken met belastingvoordeel

Voedselbank Amsterdam is een ANBI aangemerkte stichting. Door deze ANBI-status kunnen onze donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. En voor de Voedselbank zelf betekent het dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting hoeven te betalen, waardoor uw bijdrage voor 100% bij ons terecht komt.

We hebben uw hulp nodig om samen Amsterdammers in armoede aan eten te helpen.

b.jense@voedselbank.org
06-83676979
  • Voor donaties van bedrijven en instellingen
  • Als u inzamelingsacties wilt starten

Wij zijn de volgende donateurs zeer erkentelijk voor hun genereuze bijdrage aan de Voedselbank Amsterdam.

Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor

Stichting RCOAK

Oranje Fonds

LEXSIGMA Healthcare

De Kootje Fundatiën

Kroonenburg Advies

Nice2know

Kansfonds