Wilt u geld doneren?

Financiële donaties zijn voor de Voedselbank net zo noodzakelijk als voedseldonaties. Dankzij financiële bijdragen kunnen wij bijvoorbeeld vaste lasten, zoals huur, benzine, verzekeringen betalen. Maar ook investeringen doen in transportmiddelen, koelboxen en kratjes om het eten veilig bij onze klanten te krijgen.

Doneer hier

Wekelijks voorzien wij Amsterdammers van een voedselpakket als steun in de rug in een periode die moeilijk overbrugbaar is. Voor de samenstelling van deze pakketten zijn wij 100% afhankelijk van donaties van producenten, supermarkten & particulieren. Doneer nu en maak het verschil !

Hoe kunt u nog meer helpen?

De Voedselbank kan gedurende het hele jaar financiële hulp gebruiken.

Heeft u suggesties voor een leuke actie, viert uw bedrijf of één van de medewerkers dit jaar een jubileum of gaat u bijvoorbeeld de marathon lopen en laat u zich sponsoren?

Wij waarderen het enorm als u (een deel van de) opbrengsten aan de Voedselbank wilt doneren. Dat kan op rekeningnummer: NL49INGB0004237650  ten name van Voedselbank Amsterdam.

Wilt u liever persoonlijk contact over een financiële donatie of een legaat? Neem dan contact op met fondsenwerving@voedselbank.org

Giften met belastingaftrek

Voedselbank Amsterdam is een ANBI aangemerkte stichting. Door deze ANBI-status kunnen donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting een giftenaftrek krijgen. Voor ons betekent het, dat wij geen schenkbelasting hoeven te betalen, waardoor de gift voor 100% bij ons terecht komt.

Giften kunnen op twee manieren gedaan worden: periodiek of eenmalig. Op de site van de belasting dienst staat precies uitgelegd onder welke voorwaarden giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Nalaten

Je kunt op twee manieren Voedselbank Amsterdam opnemen in je testament:

– door middel van het toekennen van een legaat; een vast bedrag of een percentage van de nalatenschap

– of door Voedselbank Amsterdam te benoemen als erfgenaam (of een van je erfgenamen)

Voedselbank Amsterdam heeft een ANBI-status en is daarom vrijgesteld is van erfbelasting. Je nalatenschap komt dus voor 100% ten goede aan onze klanten.

We hebben uw hulp nodig om samen Amsterdammers in armoede aan eten te helpen.

Wij zijn de volgende donateurs zeer erkentelijk voor hun genereuze bijdrage aan de Voedselbank Amsterdam