Missie en doelstellingen

De Voedselbank Amsterdam is in 2005 opgericht en biedt direct voedselhulp aan mensen in armoede. Zij streeft ernaar wekelijks gezond en gevarieerd eten te geven aan mensen die het niet hebben. Zo gaat zij armoede tegen, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. De Voedselbank dient zo als schakel tussen overschotten enerzijds en armoede anderzijds. Haar doelstellingen zijn hiermee:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan Amsterdammers in armoede

  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel