Wij zijn de hele kerstweek gesloten: ons distributiecentrum & intake & uitgifte!

De week van Oud & Nieuw:

– uitgifte geopend

– intakes alleen in Zuidoost (Bonte Kraai + Holendrecht)

Voedselbank Amsterdam & Distributiecentrum Noord-Holland

Bezoek- en postadres:
Archangelkade 11
1013 BE  Amsterdam
(020) 638 44 77
info@voedselbank.org
Openingstijden: werkdagen 9 – 17 uur en op afspraak
Overzicht van onze uitgiftepunten: uitgiftepunten

Pers: Rolf Peters – r.peters@voedselbank.org

Fondsenwerving & Sponsoring: Debby Galavazi-Reijgwart – d.reijgwart@voedselbank.org

Voedselwerving: Rolf Peters – r.peters@voedselbank.org

Scholenacties: Debby Galavazi-Reijgwart – fondsenwerving@voedselbank.org

Bedrijvenacties: Debby Galavazi-Reijgwart – d.reijgwart@voedselbank.org

Vrijwilligerswerving: Liesbeth van Berkel – l.vanberkel@voedselbank.org

Website & social media: socialmedia@voedselbank.org

logo