Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam bestaat uit:

  • Frank Bijdendijk – voorzitter

  • Richard de Boer – penningmeester

  • Jurene Hooi – maatschappelijke netwerken

  • Remco van Haastrecht – logistiek en distributie

  • Caroline Sijtsma – secretaris

Het bestuur is onbezoldigd.