Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam bestaat uit:

Frank Bijdendijk – voorzitter
Richard de Boer – penningmeester
Jurene Hooi – maatschappelijke netwerken
Remco van Haastrecht – logistiek en distributie
Caroline Sijtsma – secretaris

Het bestuur is onbezoldigd.