Algemeen Nut Beogende Instelling

Schenkt u wel eens aan een goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
De Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam is  m.i.v. 01-01-2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI
ANBI-informatie Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam
Kamer van Koophandel onder nummer: 34222633
Fiscaal nummer: 814.54.2499

Contactgegevens: Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam, Archangelkade 11, 1013 BE Amsterdam

U kunt onze ANBI-status verifieren door naar de website van de Belastingdienst te gaan: De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Als u vervolgens in het veld ‘Instelling’ Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Amsterdam, krijgt u het resultaat.