De Voedselbank streeft ernaar wekelijks gezond en gevarieerd eten te geven aan mensen die het niet hebben. Zo gaat zij armoede tegen, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. De Voedselbank dient zo als schakel tussen overschotten enerzijds en armoede anderzijds. Per week ontvangen ca. 1.200 huishoudens een voedselpakket.

Voedselbank Amsterdam is tevens het distributiecentrum voor Voedselbanken in Noord-Holland. De Voedselbank Amsterdam is aangesloten bij de verenging van Nederlandse Voedselbanken. 

U komt in aanmerking voor een voedselpakket als uw inkomen, dat u overhoudt na aftrek van vaste lasten onder het ‘normbedrag’ komt. Voor een uitgebreidere uitleg kijkt u hier: wanneer kan u klant worden?

U kunt langskomen voor een intakegesprek. Dan wordt aan de hand van landelijke criteria bekeken of u in aanmerking komt voor een voedselpakket (u moet daarvoor diverse documenten meenemen). Voor een uitgebreidere uitleg kijkt u hier: hoe u klant kan worden ?

Een speltbroodje? Voor veel Amsterdammers een luxe, die ze zich niet kunnen veroorloven. Voedselbank Amsterdam zorgt er voor dat een groot deel van deze mensen wekelijks een voedselpakket krijgt. En daar hebben we uw financiële hulp hard bij nodig. Doneer nu en maak het verschil !

doneer

Al enkele jaren zamelen scholen en bedrijven in december voedsel in voor de Voedselbank. Het enthousiasme is zo groot, dat er veel lente acties worden gehouden!

Dankzij jullie komt er ontzettend veel lang houdbaar voedsel binnen. Wil je een inzamelingsactie houden? Lees hier hoe!

Over the years numerous donations were made by business community’s, entrepreneurs, schools, consumers, local communities and various organizations, for which we are very grateful.

Do you want to start a food drive ? Volunteer your time of support us financially? find out how!